Sandefjords Befolkning 1701-1845

Velkommen til befolkingen i Sandefjord 1701-1845.

En liten by, noen hundre sjeler, stille vintre, somre med mye trafikk i havnen og på land, utlendinger og nordmenn, bønder, fiskere, håndtverkere, sjøfolk, arbeidsmenn, kvinner, barn, kjøpmenn og redere. Og en prest og gjerne en kapellan.

Hårde liv, men liv med gleder og. Begynnelse og slutt. Fødsel, dåp, konfirmasjon og bryllup – og tilslutt, en begravelse.

Dette webstedet er opprettet i den enkle hensikt å huske dem som enkeltmennesker – og fortelle det lille som er kjent av hver enkelts livsfortelling.

Og om noen vet mer – så la oss få vite, så skal det nok innarbeides i teksten der det hører hjemme!

Kontakt: Sinkat.Erkowit@gmail.com